Ma tu ti ricordi Mio Scugino?

Ma tu ti ricordi Mio Scugino?